กู้บ้านเงินเหลือ เงินเกิน แค่แก้สัญญาจะซื้อจะขาย ง่ายแค่นั้นเหรอ

https://www.youtube.com/watch?v=SP1LpDECVvc&t=58s ก … อ่านเพิ่มเติม กู้บ้านเงินเหลือ เงินเกิน แค่แก้สัญญาจะซื้อจะขาย ง่ายแค่นั้นเหรอ