สำหรับคุณ ที่เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการ หรือ บุคคลทั่วไป หากคุณคิด ที่จะขยายกิจการ แต่มีข้อจำกัด ด้านเงินทุนหมุนเวียน หรืออยากกู้ซื้อบ้าน หากคุณ ต้องการขอสินเชื่อกับธนาคาร แต่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน ปวดหัวทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร รู้สึกยุ่งยาก วุ่นวาย เสียเวลาประกอบธุรกิจ เสียเวลางานการ และสับสน ไม่มั่นใจ ในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อนำเสนอต่อธนาคาร

ให้เรา Antonio Attorney เป็นตัวแทนของคุณ ในการจัดเตรียม เรียบเรียงเอกสารสำคัญ และจัดทำ Proposal ในการยื่นขอสินเชื่อ และให้เราเป็นตัวแทนช่วยคุณ ในการนำเสนอแผนธุรกิจ หรือช่วยคุณนำเสนอ คุณสมบัติกิจการของคุณ หรือตัวคุณ ให้ธนาคารเข้าใจ และเชื่อมั่น จนอนุมัติสินเชื่อในที่สุด

อัตราค่าบริการ

  1. ไม่มีค่าบริการเบื้องต้น แต่เราจะดำเนินเป็นตัวแทนในการจัดหาเงินกู้ ประสานงานกับธนาคาร และ บริษัท จะเป็นผู้เรียบเรียง จัดเตรียมเอกสาร สำคัญ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการขออนุมัติเงินกู้ หรือวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร

2. Success Fee ( ค่าดำเนินการเมื่องานสำเร็จ ) คิดอัตรา 3% ของวงเงินอนุมัติ ชำระเมื่องานสำเร็จ

ติดต่อ LineID : @antonio หรือ email : antonioattorney@gmail.com

คำถาม ที่ วกวน และหาคำตอบไม่ได้ว่า ทำไม? เราจึงกู้เงิน ขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ได้สักที

ให้เรา สานฝันของคุณ ให้เป็นจริง

ร่วมก้าวเดินไปพร้อมกับทีมงานของเรา Antonio Attorney

ชัดเจน ตรงเป้า

เราทำงานด้วยความชัดเจน จริงใจ


เราพร้อมร่วมสานฝัน ที่ยิ่งใหญ่ของคุณ


2 thoughts on “บริการจัดหาเงินกู้ สินเชื่อสถาบันการเงิน

    1. วงเงินที่ขอกู้ไปนั้นจะนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าเล่าเรียนขอลูกขอให้ธนาคารอนุมัติการกู้เงินในครั้งนี้

Leave a Reply