วงเงินกู้ OD หรือ สินเชื่อ เบิกเงินเกินบัญชี คืออะไร

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สำคัญมากในการทำธุรกิจ