เงินเฟ้อ ไม่น่าห่วง ผู้ว่าแบงก์ชาติ มั่นใจ คุมได้ไม่ให้เกิน 3%

เงินเฟ้อ ไม่น่ากลัว แบงก์ชาติเฝ้าดูอยู่

ทางด่วนแก้หนี้ เริ่มช่วย SME ที่มีหนี้เกิน 250 ล้าน แต่ยังไม่ทิ้งลูกหนี้รายย่อย

สินเชื่อธุรกิจหนี้เสียหาทางออกด้วยทางด่วนแก้หนี้