หนี้รถ กับ หนี้บ้าน เป็นหนี้ก้อนไหน ก่อนดี

เมื่อเราต้องเป็นหนี้ ก้อนใหญ่ก้อนแรก เราควรเลือกเป็นหนี้ ระหว่าง หนี้บ้าน กับ หนี้รถ เป็นหนี้ไหนก่อนดี ข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบยังไง

” หนี้” คุณสนิทกับ หนี้ มากน้อยแค่ไหน

เป็นหนี้

หนี้ หลายคนไม่อยากเป็นหนี้ แต่หลายคนก็ชอบการเป็นหนี้ หนี้ มีทั้ง หนี้ดี และหนี้ไม่ดี คุณต้องเลือกเอา

เมื่อรู้ตัว ก็เป็นหนี้ท่วมหัวแล้ว

หนี้ท่วมหัว คืออาการที่ เมื่อเราเริ่มมีหนี้สิน จำนวนมาก หลายคนไม่รู้ตัวว่าเป็นหนี้เยอะ บางคนก็อาจจะรู้ตัว จึงเริ่มหาทางแก้ไขหนี้

หนี้ คำนี้ คุณรู้จัก และเข้าใจดีแค่ไหน

การเป็นหนี้ ไม่ได้น่ากลัว ถ้าคุณมีความรู้ และเข้าใจเรื่องการเงินที่ดี และมีวินัยทางการเงิน คุณก็จะมีแต่หนี้ดี