พักหนี้ก่อนนะ ลูกหนี้เหนื่อยแล้ว แต่ดอกเบี้ยไม่ยอมเหนื่อยด้วย ไม่พักนะ

อะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำว่า การพักชำระหนี้