ในอนาคต 10 อาชีพ ที่มีความเสี่ยงที่จะตกงาน มีอะไรบ้าง

https://youtu.be/VNQS5QiwPPk ตามหัวข้อคลิปที่บอกเลยครับ … อ่านเพิ่มเติม ในอนาคต 10 อาชีพ ที่มีความเสี่ยงที่จะตกงาน มีอะไรบ้าง