ในอนาคต 10 อาชีพ ที่มีความเสี่ยงที่จะตกงาน มีอะไรบ้าง

https://youtu.be/VNQS5QiwPPk ตามหัวข้อคลิปที่บอกเลยครับ เนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก อาชีพบางอาชีพ มีความเสี่ยงที่จะตกงาน และบางอาชีพอาจจะไม่มีอีกเลยก็เป็นได้ จะมีอาชีพอะไรบ้าง ลองฟังดูครับ ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ