ลูกหนี้ อันดับแรกที่ต้องแก้ หนี้คุณครู

2565 ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน กางโรดแมพนำร่องแก้หนี้ครู

ข้อมูลล่าสุดจากของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ณ ไตรมาส 3/2564 ครัวเรือนไทยมีหนี้ทั้งสิ้น 14.34 ล้านล้านบาท และกลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุด คือวัยเริ่มทำงานอายุ 25-35 ปี ส่วนใหญ่เป็นหนี้จาก สินเชื่ออุปโภค บริโภค และหนี้บัตรเครดิต และหนี้เหล่านี้ ยังมีแนวโน้ม จะมีอัตราการเร่งตัวของหนี้ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนๆ

อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีหนี้เยอะที่สุดมากกว่าอาชีพอื่นๆ โดยครูและบุคคลาการทางการศึกษา 900,000 มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของครู คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน วงเงิน 3.49 แสนล้านบาท

หากหาสาเหตุว่า ทำไม ครูถึงเป็นหนี้เยอะ พิจารณาจากข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะพบว่า มีการอำนวยความสะดวกให้ครูกู้เงิน โดยมีรูปแบบให้เลือกกู้ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กู้แบบฉุกเฉิน มีหลักทรัพย์หรือไม่มีหลักทรัพย์ ใช้เพียงการค้ำประกันกันไปมา ค้ำไขว้ หรืออาจจะกู้แทนคนอื่นโดยใช้อาชีพครูเป็นหลักค้ำประกัน รวมไปถึงสามารถหักเงินผ่อนชำระหนี้ผ่านเงินเดือนได้ ถือว่าสะดวกมากหากเปรียบเทียบกับข้าราชการอื่น

อาชีพครู เป็นอาชีพที่มีหนี้เยอะที่สุดมากกว่าอาชีพอื่นๆ โดยครูและบุคคลาการทางการศึกษา 900,000 มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท

เบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแผนการแก้ปัญหาหนี้ให้ครู โดยจะดำเนินแผน 3 แผน ดังนี้ คือ

1. โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เน้นปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครูก่อนเกษียณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยกเลิกการฟ้องคดี รวมหนี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีดอกเบี้ยต่ำ  จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อควบคุมยอดหนี้ ไม่ให้สูงเกินความสามารถที่จะชำระ

2. ต้องมีการเจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน และส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด สำหรับครูรายที่ถูกฟ้องแล้ว และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ค้ำประกัน

3. จัดอบรมพัฒนาครู และบุคคลาการ ให้ความรู้เรื่องการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงิน สร้างการออม โดยมีเป้าหมาย 1 แสนคนต่อปี

“หนี้” ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายหลักของรัฐ ตลอดไปจนถึงเศรษฐกิจระดับปากท้องของประชาชนทุกระดับ เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากวินัยทางด้านการเงินรายบุคคล ที่ต้องรู้จักสร้างวินัย และปรับค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับหนี้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลาแต่เชื่อว่าจะสามารถทำได้เราขอเป็นกำลังใจให้ คุณครู แก้หนี้ได้สำเร็จนะครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

วงจรหนี้ ถ้าเราเรียนรู้ เราจะไม่เป็นหนี้

วงจรหนี้ หากเรา เรียนรู้ว่า วงจรหนี้ มันเป็นอย่างไร ลองฟังในคลิป ครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

หาเงินได้เท่าไร ไม่สำคัญเท่าเก็บเงินได้เท่าไร

หากคุณได้เงินมา หรือมีรายได้เข้ามา คุณต้องทำเพื่อตัวเอง เก็บเงินให้ตัวเองก่อน ก่อนที่คุณจะจ่ายค่าอย่างอื่น คุณต้องเก็บเงินให้กับตัวเองทุกครั้งที่คุณได้เงินเข้ามา ถ้าคุณทำจนติดเป็นนิสัย มันก็จะกลายเป็นนิสัยการเงินที่ดีของคุณติดตัวตลอดไป

ถ้าคุณอยากเริ่มออมเงิน มันไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มออม ด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่ แต่มันจะสำคัญว่าคุณจะเริ่มเมื่อไหร่มากกว่า ถ้าคุณเริ่มออมจนติดเป็นนิสัย มันจะติดตัวคุณไปตลอด การออมเงินเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถทำได้ คุณควรมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ผมจะบอกวิธี ที่คุณจะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณ

คุณต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณไว้ เงินเข้าเงินออก ทุกบาททุกสตางค์ คุณต้องรู้ ถ้าคุณจดทุกการใช้จ่ายของคุณ คุณจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายให้คุณเสียไปมีค่าอะไรบ้าง แล้วค่าใช้จ่ายเหล่านั้น มันมีเรื่องไร้สาระ ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ที่คุณไม่จำเป็นต้องจ่าย คุณจะได้รู้ว่าคุณจะปรับลดค่าใช้จ่ายด้านไหนลงได้บ้าง

คำว่า “หนี้ “

หนี้ มีศักยภาพมาก ทั้งแง่บวก และแง่ลบ ถ้าคุณใช้สมองและวินัยในการบริหารหนี้

เรามาแบ่งการใช้จ่าย หรือ ประเภทของเงิน ที่คุณต้องจัดสรรกันดีกว่าครับ

  • need สิ่งที่คุณต้องการ need คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ เพื่อความอยู่รอด ในชีวิตประจำวันของคุณ ในส่วนนี้คุณอาจจะประหยัดเงินได้ไม่มากเท่าไหร่
  • want ส่วนความต้องการ เพื่อตอบสนองบางอย่าง ส่วนนี้คุณสามารถตัดออกไปได้ คุณควรพิจารณาจริงๆ ว่ามันจำเป็นกับคุณหรือไม่
  • เงินออม คุณต้องมีเงินเก็บอย่างน้อย 3 เท่า ของค่าใช้จ่ายคุณ แต่หากคุณเก็บเงินได้มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน คุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มออมเพื่อการลงทุน แต่ถ้ายังไม่มีอย่างน้อย 3 เท่า อย่าเพื่อคิดลงทุนเลยครับ

คำที่น่ากลัว คือ “หนี้” หนี้มีพลังมากนะครับ ทั้งทางบวก และทางลบ แต่ถ้าคุณมีหนี้ด้วยสมองและวินัย คุณคงเคยได้ยินว่าบัตรเครดิต มันอันตรายแค่ไหนถ้าคุณมี คนส่วนใหญ่มีแนวคิดที่ติดลบกับเรื่องของการเป็นหนี้ คุณต้องจ่ายบัตรเครดิตให้ตรง ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตและจ่ายให้มันตรง ในอนาคตข้างหน้าคุณจะกู้เงินขอสินเชื่อวงเงินสูงมากๆเช่น กู้ซื้อบ้าน หรือ กู้ทำธุรกิจมันจะง่าย ถ้าคุณมีประวัติที่ดีในการชำระหนี้บัตรเครดิต และคุณใช้มันเป็น ใช้มันในการบริหารเงิน ไม่ใช่ใช้มันเพื่อสร้างหายนะให้กับตัวเอง

สรุปอีกทีนะครับ หนี้ มีศักยภาพมาก ทั้งแง่บวก และแง่ลบ ถ้าคุณใช้สมองและวินัยในการบริหารหนี้


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

จ่ายหนี้ไม่ไหว ทำยังไงดี หาวิธีปิดหนี้ให้ด้วย?

เมื่อคุณ เริ่มมีความรู้สึกว่า คุณเริ่มที่จะจ่ายชำระหนี้ไม่ไหวแล้ว นั่นแสดงว่า จิตสำนึกของคุณเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่า มันเริ่มที่จะไปไม่รอด ถ้าใคร คนไหน ที่เริ่มรู้สึกเองว่า เราเริ่มจะไปไม่รอด จากหนี้ก้อนโต ที่เราสร้างขึ้นมา คุณควรที่จะเริ่มทำ 4 ขั้นตอนที่ผมกำลังจะบอกคุณ แต่บอกก่อนนะครับ 4 ขั้นตอนนี้ อาจจะไม่ใช่ทางออกให้กับคุณได้แบบ 100% นะ เพราะทุกปัญหาเรื่องหนี้ มันแก้ไม่ได้ทุกรายหรอกนะครับ ถ้าลูกหนี้ แต่ละรายไม่เข้าใจบริบท หรือ เงื่อนไขของตัวเองก่อน

ครับ คุณเป็นหนี้ เพราะอะไร อันนี้ไม่ต้องไปรื้อฟื้นกันดีกว่า แต่ผมกำลังจะบอกคุณว่า หากคุณเริ่มที่จะจ่ายหนี้ไม่ไหวแล้ว อย่าทำ 3 ข้อ นี้

  1. หยิบยืม ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ผมเคยทำมาแล้ว คุณจะกลายเป็น บุคคลที่สังคมรังเกียจเลยนะ ถ้าคุณใช้หนี้พวกเค้าไม่ได้ เพราะคุณรู้อยู่แล้ว ว่า คุณไม่มีปัญญาใช้หนี้คืนเค้าได้แน่นอน สร้างความบาดหมาง และไปสร้างความซวยให้กับคนที่เรายืมเงินด้วยนะครับ
  2. เมื่อไม่ยืมญาติ ก็ อย่าไป ยืมหนี้นอกระบบนะ บางคนถามว่า แล้วจะให้กูทำยังไงวะ ไม่ให้ยืมใครเลย เจ้าหนี้ มันก็โทรมาทวงทุกวัน จะบ้าตาย
  3. อย่าหลบหน้าเจ้าหนี้ อย่าเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ รับทุกสาย และพร้อมที่วางสายแบบสุภาพ แล้วน้อมรับกับคำพูดทวงหนี้ ที่จะส่งมาหาคุณ สมองรับรู้ แล้วปล่อยวางครับ จบ ไม่สัญญาว่าจะจ่าย ไม่สัญญาว่าจ่ายเมื่อไร เพียงแค่รับรู้ ว่า มึงทวงกู แต่กูก็ยังไม่มี นะ ไม่งั้นคุณจะเป็นโรคกลัวเจ้าหนี้ กลัวเสียงโทรศัพท์ พยายามรับทุกสาย หน้าที่การงานจะได้ไม่เสียหายด้วย

ทั้ง 3 ข้อ นี้ ผมทำแค่ 2 ข้อ คือ ไม่กู้หนี้นอกระบบ และรับทุกสายที่โทรมา เบอร์โทร ผมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนมาเลยตั้งแต่เป็นหนี้เสีย คนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่ สนใจแต่เรื่องที่จะหาเงิน มาจ่ายคืนเจ้าหนี้ ถามจริงๆ จะทำได้ตลอดเหรอ เป็นไปไม่ได้ก็ หยุดจ่ายครับ คือ คำตอบ หยุดจ่าย แล้วทำใจให้สงบ ปล่อยวาง แล้วลองไม่คิดเรื่องหนี้ไปเลย สัก 1 -2 วัน บางคนบอก เจ้าหนี้มันโทรมาทุกวัน จะหยุดคิดได้ยังไง หยุดคิดหาเงินไงครับ ปล่อยมันไป ถ้าคุณลองเพิกเฉยกับคำทวงหนี้ คุณจะค้นพบทางสว่างนะ ผมจะบอกให้

ทีนี้มาสำรวจตัวเองครับ หาคำตอบจากโจทย์ 3 ข้อ นี้ ให้ได้ด้วยกระดาษ 1 ใบ เริ่มกันเลยครับ

ข้อ 1 รายได้คุณมีอะไรบ้าง ถ้าคุณมีเงินเดือนประจำ ลองสำรวจดูครับว่า คุณจะหารายได้เสริมอะไรได้บ้าง ผมแนะนำนะครับ เอาที่ทำได้จริง ไอ้ประเภทที่ว่า ทำเค้ก ทำขนม ไปขายที่ทำงาน หรือ อะไรก็ตามประเภทนี้ อย่าทำเลยครับ อยู่เฉยๆ ดีกว่า ถ้าคุณหารายได้เสริมไม่ได้ แปลว่า คุณไม่ต้องคิดทำครับ เพราะข้อแรก คือ รายได้เสริม ทำยากที่สุด หาไม่ได้ ปล่อยมันไว้ครับ ไปต่อ ข้อ 2

ข้อ 2 รายจ่าย อันนี้ จัดการ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า นั่งจดดูครับว่า ในหนึ่งเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บอกก่อนนะครับ ค่าใช้จ่ายนะครับ ไม่ใช่ภาระหนี้ ภาระหนี้ เอาไว้เป็น ข้อ 3 ครับ รายจ่ายของคุณมีอะไร ที่คุณสามารถลดลงได้บ้าง เอาแบบ อยู่ได้จริง ไม่ประสาทแดกไปซะก่อนนะครับ ตามทฤษฎี ข้อนี้ทำได้ง่ายสุดครับ ลด ประหยัด ถ้าคุณลดละ ในข้อนี้ไปได้นานๆ มันจะติดเป็นสันดานคุณไปเลยนะครับ มันดีนะครับ

ข้อ 3 ภาระหนี้ อันนี้ คุณจดไว้นะครับ ว่า คุณมีภาระหนี้สินต่อเดือนเท่าไร ตั้งยอดเอาไว้ และคุณเอา ข้อ 1 ลบ ด้วย ข้อ 2 เหลือเท่าไร นั้นละครับ ตัวเลขที่คุณจะเอามาจ่ายในข้อ 3 บางคน บอกว่า เฮ้ย มันเหลือเงินนิดเดียวเอง จ่ายยังไงก็ไม่หมด นั่นละครับ แสดงว่า คุณทั้งโง่ และบ้า ที่กู้ยืมเงิน มาทำบ้าบออะไร จน เกินความสามารถของคุณแล้ว มึงเพิ่งมาคิดอะไรได้ตอนนี้ว่า ไอ้ควาย!! ลองครับ ลองเกลี่ยเงินที่เหลือ เอามาเฉลี่ยแต่ละเจ้าหนี้ ดูครับว่า รายนี้เท่านี้ รายนี้ พักไว้ก่อน พอคุยได้ ถ้าดูแล้ว ยังไงก็ไม่น่าจะรอด หนทางมี 2 อย่างครับ หยุดจ่าย ชักดาบ หรือ หยุดจ่าย เก็บเงินเท่าที่เหลือ จากข้อ 1 ลบ ข้อ 2 เก็บไว้ครับ แล้วรอแฮร์คัท ครับ

หรือ หาทางออก และเสริมพลังความรู้ สร้างปัญญา สู้เจ้าหนี้ กดลิงค์นี้ เลยครับ คุณอาจจะพบทางสว่างอีกครั้ง https://www.youtube.com/channel/UCcADQXY_tZ4vHBfWCK0lTSw/join

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้

20 10 Debt Ceiling กฎควบคุมเพดานหนี้

ตัวเลข 20 10 นี่คืออะไร มันคือตัวเลข ที่อยู่ในกฎควบคุมเพดานหนี้ Debt Ceiling เราสามารถก่อหนี้ และมีหนี้สินได้ ถ้าเรามีข้อจำกัดในปริมาณการก่อหนี้ ถ้าทำตามกฎนี้ รับรอง คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอน แม้ว่าคุณจะมีหนี้ เพราะคุณบริหารมันได้ คุณควบคุมกระแสเงินสดได้ คุณบริหารหนี้ได้ ไม่ใช้ ให้หนี้มากำหนดเงื่อนไขชีวิตคุณ

มาดูกันครับว่า ตัวเลข 20 10 คืออะไร และ Debt Ceiling คืออะไร ขออีกนิดก่อนจะไปรู้จักตัวเลขนี้ มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า หนี้ ในบทความนี้ ผมจะแบ่งออกเป็น หนี้สร้างสรร กับ หนี้ทำลายชีวิตละกันนะครับ

หนี้สร้างสรร ของผม คือ หนี้บ้าน หนี้รถ ที่บอกว่า สร้างสรรค์ บ้าน เราเอาไว้อยู่อาศัย สร้างความมั่นคงในครอบครัวและชีวิต หนี้รถ ถ้ารถใช้รถในการทำมาหากิน ทั้งสองหนี้ ผมคิดว่าเป็นหนี้ที่สร้างสรรครับ หนี้อีกอย่าคือ หนี้สินเชื่อธุรกิจ กู็เงินมาทำอาชีพ ประกอบกิจการ อันนี้สร้างสรรค์ ฉะนั้น ไอ้ตัวเลข 20 10 นี่ จะไม่เกี่ยวกับหนี้ที่ผมบอกนี้ทั้งหมดนะครับ

ฉะนั้น หนี้ อะไรที่ใช้กับตัวเลขนี้ได้ หนี้ทำลายชีวิต คือ หนี้ที่ใช้จ่าย เพื่อการอุปโภค บริโภค คือ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล ที่เรากู้เงินมาเพื่อสนองความต้องการ ใช้จ่าย เอาเข้าจริงๆ มันเพื่อสนองตัณหา ความอยากมี อยากได้ของตัวเองละครับ ถามว่า ถ้าเราไม่จำเป็นต้องกู้มาได้ไหม ค่อยเก็บเงินเพื่อซื้อ ได้ไหม คำตอบคือได้ แต่ถ้าไม่รอก็เป็นหนี้ครับ

มาดูที่ตัวเลข แรกกันครับ 20 คืออะไร คือ คุณสามารถสร้างหนี้ได้ ไม่เกิน 20% ของรายได้รวมทั้งปีครับ เช่น คุณมีเงินเดือน 50,000 บาท ปี ละ 600,000 คุณควรสร้างหนี้ บัตรเครดิต ได้สูงสุด ไม่เกิน 120,000 บาท หลายคนรีบกดเครื่องคิดเลขเลย เป็นไงครับ ตัวเลขทะลุ 20% ไปแล้วหลายคน

ตัวเลขที่สอง คือ 10 คือ คุณห้ามมีภาระหนี้ ต่อเดือน เกิน 10% ของรายได้ต่อเดือนครับ คือ คุณมีเงินเดือน 50,000 คุณมีภาระหนี้ ผ่อนค่างวดได้ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อเดือนครับ

ตัวเลขสองตัวนี้ ผมว่าหลายคน น่าจะทำไม่ได้ หากใครมีตัวเลขที่ว่านี้ เกินมากกว่ากฎ 20 10 Debt Ceiling ค่อยๆ ปรับลดลงครับ แต่เน้นนะครับ หนี้ที่ว่านี้ ไม่รวมหนี้้บ้าน หนี้รถ และหนี้สินเชื่อธุรกิจนะครับ

ค่อยๆ บริหารหนี้ของเรา ให้ได้ตามกฎนี้นะครับ รับรอง ชีวิตคุณจะอยู่กับหนี้ไปได้ แบบมีความสุขเลยละครับ

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

แก้หนี้