สร้างความมั่งคั่ง มี Passive income ต้องเข้าใจ 2 งบ นี้

2 งบการเงิน นำไปสู่ passive income

สัญญาณ 8 ข้อ ว่าคุณเงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินอ้อม และมีหนี้ล้นพ้นตัว

https://youtu.be/yTcMNL8ZUkg ในคลิปนี้ ผมได้นำเสนอ และใ … อ่านเพิ่มเติม สัญญาณ 8 ข้อ ว่าคุณเงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินอ้อม และมีหนี้ล้นพ้นตัว