อนุมัติเครดิตง่ายขึ้น ถ้าให้หักบัญชีเงินเดือน

สมัครเครดิตให้ผ่านง่ายขึ้น ด้วยการยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือน