หนี้กู้ซื้อบ้าน ผ่อนบ้าน เป็นหนี้ไปอีกนาน คุ้มไหม

กู้ซ์้อบ้าน เป็นหนี้ไปอีกเป็นสิบๆ ปี