เงินปันผลจากหุ้น นำไปพิจารณาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดได้ไหมครับ

คำถามของคน ที่จะกู้เงินซื้อบ้าน สาย Passive Income

เงินปันผลหุ้น นำไปพิจารณาสินเชื่อกู้บ้าน หรือกู้คอนโดได้ไหม ถ้ามีรายได้ 65,000 บาท มีเงินปันผลหุ้น 50,000 บาทต่อปี (เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาท/เดือน) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลักการใหญ่ๆ จริงแล้วธนาคารจะดู 2 มีส่วน คือรายได้หรือความสามารถในการชําระหนี้ อีกส่วนคือ ความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงิน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Wealth ส่วนนี้จะเป็นคะแนนเติมเต็มให้ผู้กู้ดูดีมากขึ้น

มุมมองธนาคาร ไม่ใช่รายได้ แต่เป็นผลตอบแทน จากการลงทุน

หากจะนำรายได้จากปันผลหุ้น มาพิจารณาประกอบนั้น โดยทั่วไป ธนาคารจะมองรายได้นี้เป็นเงินเก็บ ( Wealth ) มากกว่าเป็นรายได้ ที่คงที่ประจำของทุกๆ เดือน ซึ่งสามารถนำมาประกอบเสริมได้ แต่จะให้คิดเป็นรายได้ประจำ หรือไม่นั้นขึ้นกับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯนั้น คือไม่ฟันธง ว่าเป็นรายได้ คำตอบของผมน่าจะโน้มเอียงไปทางไม่คิดเป็นรายได้มากกว่าครับ

รายได้ลงในงบกำไรขาดทุน เงินปันผลลงในงบดุล

ถ้าผมจะสรุปแบบนักบัญชี คำว่าความสามารถในการชำระหนี้ รายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือรายได้ของเงินเดือน ถ้าเป็นบัญชีก็คืองบกำไรขาดทุน ส่วนเงินปันผล คือ ผลตอบแทนการลงทุน ถ้าอยู่ในรูปแบบของบัญชีคงจะอยู่ในหน้างบดุลมากกว่าครับ

เงินปันผล ขอสินเชื่อ

ก่อนปล่อยกู้ ธนาคารพิจารณาตัวเลขอะไรบ้าง

อาจต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา คือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ ทั่วไป
1.ประวัติทางการเงิน
2.อายุ อาชีพ ประสบการณ์
3.รายได้หลักที่ชัดเจน สามารถเฉลี่ยคงที่ทุกๆเดือน
4.รายได้อื่นๆ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าเดินทาง คอมมิชชั่น
5.หลักทรัพย์ที่จะซื้อ อาทิ ประเภทบ้าน เจ้าของโครงการ ราคาขาย และทำเลที่ซื้อ อยู่ใกล้ทำงาน หรือที่พักอาศัยปัจจุบัน หรือจุดประสงค์อื่นๆ

รายได้อะไรบ้าง ที่ธนาคารนำมาคิด หรือไม่คิด เป็นรายได้ ในการคำนวณวงเงินกู้

เรามาดูรายได้ที่ไม่ใช่รายได้ประจำคือ นอกจากเงินเดือน ธนาคาร มีหลักเกณฑ์ในการคิดรายได้ในส่วนนี้ให้กับผู้กู้อย่างไร
-ค่าตำแหน่ง คงที่หรือไม่ -ถ้าคงที่จะคิดให้เป็นรายได้หลักได้ **ถ้าไม่คงที่ อาจคิดเฉลี่ย 12-24 เดือน ขึ้นกับเกณฑ์ธนาคาร
-ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ จ่ายเหมาคงที่ หรือไม่ ถ้าคงที่ ธนาคารอาจคิดเป็นรายได้หลัก **ไม่คงที่อาจคิดเฉลี่ย 12-24 เดือน ขึ้นกับเกณฑ์ธนาคาร
– คอมมิชชั่นการขาย **อาจคิดเฉลี่ย 12-24 เดือน ขึ้นกับเกณฑ์ธนาคาร

เงินปันผลจากหุ้น ถ้านำมาคิดพิจารณาเป็นรายได้ ธนาคารจะขอเอกสารพิสูจน์ เพิ่มเติม ว่าเป็นเงินปันผลจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือเงินปันผลจากหุ้นส่วนกรรมการบริษัทฯ ซึ่งที่มาของเงินปันผลหุ้น แต่ละแหล่ง ก็จะมีเอกสารประกอบการพิจารณา ต่างกัน คือ
– เงินปันผลหุ้นจากบริษัทฯ พิจารณา ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ ผลประกอบการ สัดส่วนการถือหุ้น การมีอำนาจลงนามหรือไม่ มติการจ่ายเงินปันผลแต่ละปี – เงินปันผลหุ้นจาก บมจ.ในตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาชื่อ บมจ. ผลประกอบการ บมจ. ประวัติ บมจ. จำนวนหน่วยที่ถือ มติการจ่ายปันผลที่ผ่านๆ มา

ถ้านำมาคำนวณเป็นรายได้ ก็ต้องหาค่าเฉลี่ยกันอย่างน้อย 2 ปี

การนำเงินปันผลหุ้น มาแสดงเป็นรายได้เพื่อขอสินเชื่อบ้าน หรือคอนโด นั้น เบื้องต้นต้องมาคิดค่าเฉลี่ย 12-24 เดือน หรือ 36 เดือน ซึ่งอาจจะคิดรายได้หรือไม่คิดรายได้หรือไม่นี้น จะขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารฯ นั้นๆ

สรุป คือ รายได้จากเงินปันผล ถึงแม้จะมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือนหรือทุก 1 ปี จากการเช็คสอบข้อมูลก่อนเขียนบทความนี้ น่าจะเอามาเป็นรายได้เพื่อประกอบการพิจารณาไม่ได้ อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ หากคุณมีรายได้ 30,000 บาท และอีกคนมีรายได้ 20,000 บาท สองคนนี้จะกู้เงินแบงค์ได้เงินต่างกัน รายได้ 30,000 กู้เงินได้มากกว่าคนมีรายได้ 20,000 บาท เพราะฉะนั้นรายได้จากเงินปันผล จะไม่สามารถเอามาคิดรายการคำนวณวงเงินกู้ได้ แต่จะเป็นตัวช่วยเสริมให้การอนุมัติง่ายขึ้น มากกว่า เพราะถือว่าคุณมีเงินออม และเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินสูง

สุดท้ายหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ พี่กำลังจะกู้เงิน ซื้อบ้านหรือคอนโด โชคดีทุกคนครับ


แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้
ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

มีภาระกู้ร่วมบ้าน ยังสามารถกู้บ้านอีกได้ไหม

กู้บ้าน หากเรามีประวัติในการผ่อนชำระหนี้ หรือ ที่ชอบเรียกกันว่า มีประวัติเครดิตบูโรดี แบบนี้ มีโอกาสในการกู้บ้านผ่านสูงแล้วครับ แต่ยังไม่ได้มีปัจจัยเพียงแค่นี้ ธนาคารยังจะมาต้องพิจารณาในส่วนของรายได้ของคุณ และภาระหนี้ที่คุณมีอยู่ ว่าคุณยังมีความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อตัวใหม่อยู่ไหม หรือ ภาระหนี้เดิมที่มีอยู่แล้ว มันสูงเกินไปแล้ว ฉะนั้นรายได้ เมื่อเทียบกับภาระหนี้เดิมของคุณ เป็นตัวกำหนดว่า คุณจะกู้ได้ วงเงินกู้เท่าไร หรือ อาจจะกู้ไม่ได้เลยหากมีภาระหนี้สูงแล้ว

ลองพิจารณา และหาข้อมูลจากคลิปนี้ของผมครับ ว่ามีหลักการในการคำนวนอย่างไร

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube

และติดตามผมต่อได้ที่ facebook/AntonioAttorney

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

อาชีพอิสระ Youtuber Blogger กู้บ้านได้ มาเตรียมตัวยื่นกู้กันครับ

คลิปนี้ของผม เอาเรื่องจริงมาแชร์ แบ่งปัน ประสบการณ์ การยื่นกู้ของคนที่ทำอาชีพอิสระ Freelance เป็นอาชีพ และงานที่คนในปัจจุบันอยากทำ และอยากเป็นมากที่สุด คือ YouTuber และ Blogger สำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ เป็นเรื่องจริงที่มีน้องท่านหนึ่ง ส่งไลน์เข้ามาเล่าเรื่องราว ผมจึงนำมาทำเป็นคลิป ลองฟังกันดูนะครับว่า

เราจะเตรียมตัว เอกสาร และหลักฐานทางการเงินอย่างไร ให้กู้ซื้อบ้านผ่าน แบบน้องคนนี้ครับ

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

เงินเดือนเรา จะกู้บ้านได้ราคาเท่าไร

คำถามที่ ผมได้รับจากเพื่อนที่ติดตามผม ใน FB หรือ YouTube ที่ติดต่อเข้ามาในไลน์ บางคำถาม ที่ถามเข้ามาคือ ทำไมกู้ไม่ผ่าน เครดิตบูโร ก็ไม่เคยมีประวัติจ่ายช้า ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเข้ามา เงินเดือนเท่านี้ หรือ จะซื้อบ้าน หรือคอนโด ราคาเท่านี้ ผมจะถามกลับไปว่า แล้วบ้านที่คุณจะซื้อ ราคาเท่าไร หรือ แล้วคุณเงินเดือนเท่าไรละ……สรุปเลยนะครับ ส่วนใหญ่ เพื่อนๆ เหล่านี้ ซื้อบ้าน หรือกู้บ้าน ที่มีราคาเกินกว่ารายได้ หรือเงินเดือนที่จะกู้ได้ครับ

1680905_m231081771.jpg

บทความนี้ ผมจะมาให้ข้อมูลและอธิบาย เฉพาะในส่วนของเพื่อนๆ ที่กินเงินเดือนนะครับ ทำงานประจำนะครับ หรือ สำหรับเพื่อนๆ ที่ทำงาน อาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ก็จะมีการคำนวณคล้ายๆ กันครับ แต่ ถ้าเป็นกิจการค้าขาย อันนี้ก็ต้องมานั่งคำนวณกันอีกแบบครับ ซึ่งในบทความนี้จะไม่กล่าวถึงนะครับ แต่หากเพื่อนทำบัญชีภายในไว้ กำไรของเพื่อนๆ ต่อเดือน ก็เปรียบเสมือนกับเงินเดือน ละครับ คือ

กำไร = เงินเดือน

มาเข้าเรื่องกันต่อ ทีนี้มาถึงช่วงเวลาคำนวณ ในบทความนี้ ผมจะให้หลักการคร่าวๆ ตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อน แต่ก็คงไม่คลาดเคลื่อนมากนักครับ ที่ว่าตัวเลือกคลาดเคลื่อน อาจจะมาจาก

  1. โปรโมชั่นดอกเบี้ย ในช่วงเวลานั้นๆ ของแต่ละธนาคาร
  2. ระยะเวลาในการกู้

ข้อมูล หรือ ปัจจัย 2 อย่างนี้อาจจะทำให้คลาดเคลื่อนไปได้บ้างนะครับ แต่สูตรการคำนวณ หลักการใหญ่ๆ ผมให้ไว้ ดังนี้

  1. เงินเดือน หลัง หักภาระหนี้ เท่าไร  X  60  =  วงเงินกู้
  2. ภาระหนี้ เช่น จ่ายหนี้ขั้นต่ำบัตรเครดิต ค่างวดรถ ค่างวดสินเชื่อบุคคล
  3. ภาระหนี้ เมื่อรวม ยอดทั้งหมดแล้ว เกินครึ่งของเงินเดือน …อันนี้ไม่ต้องไปต่อนะครับ คุณกู้ไม่ได้ คุณจะโดนข้อหา ภาระหนี้สูงครับ

เช่น

ตัวอย่างที่ 1 หาก คุณเงินเดือน 40,000 บาท มีผ่อนรถ 8,000 บาท มีบัตรเครดิต 30,000 บาท จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาท เท่ากับ

40,000 – 8,000 – 3,000  เท่ากับ  29,000 บาท ทีนี้ ก็ยกยอด 29,000 มาคูณด้วย 60 ครับ วงเงินกู้ของคุณที่จะกู้ได้ คือ

29,000 x 60 เท่าวงเงินกู้ 1,740,000

ตัวอย่างที่ 2 หาก คุณเงินเดือน 40,000 บาท มีผ่อนรถ 8,000 บาท มีบัตรเครดิต 30,000 บาท แต่ปิดภาระหนี้ ไม่มีหนี้เลยบาท เท่ากับ

40,000 – 8,000  เท่ากับ  32,000 บาท ทีนี้ ก็ยกยอด 32,000 มาคูณด้วย 60 ครับ วงเงินกู้ของคุณที่จะกู้ได้ คือ

32,000 x 60 เท่าวงเงินกู้ 1,920,000

2292428_m1602346554.jpg

 

เห็นอะไรที่แตกต่างกันไหมครับ ระหว่าง ตัวอย่างที่ 1 กับ ตัวอย่างที่ 2 มีความแตกต่างกันตรงที่ ตัวอย่างที่ 2 คนเดิม แต่เอาเงินไปปิดหนี้บัตรเครดิต จำนวน 30,000 บาท ก่อนยื่นกู้ ปิดหนี้ แค่ 30,000 บาท แต่ได้วงเงินกู้เพิ่ม 180,000 บาท

มาถึงตรงนี้ ผมคงไม่สรุปอะไรมากแล้ว ถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่เข้าใจ อ่านซ้ำครับ แล้วถ้าจับประเด็นได้ว่า จะทำยังไงให้เรากู้ได้วงเงินเยอะขึ้น ในขณะที่ เงินเดือนเราเท่าเดิม จะต้องทำยังไง แล้วการซื้อบ้านที่ตั้งใจไว้ คงจะสมหวังเร็วๆ นี้ครับ

เพื่อนท่านไหนที่สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

และสามารถติดตามผมต่อได้ที่ YouTube

 

 

อยากรู้ว่าเงินเดือนเรา กู้บ้านได้ไหม กู้ได้เท่าไร

คำถามกว้างๆ ที่มีคนถามผมเป็นประจำ คือ จะกู้ซื้อบ้านได้ไหม ไม่ได้ติดเครดิตบูโร กู้ได้เท่าไร ผมก็จะถามต่อไปว่า แล้วรายได้ หรือเงินเดือนคุณเท่าไรละครับ และมีภาระหนี้ ต่อเดือนเท่าไร และบ้านที่จะซื้อ ราคาเท่าไรละครับ
ถาม ตอบ ซ้ำๆ เดิมๆ ทุกวัน ครั้งนี้ เลยทำคลิปเลยละกันครับ ขี้เกียจตอบแล้ว
ติดตามคลิปดีๆ ต่อได้ที่นี่เลยครับ Youtube