เก็บภาษีที่ดินฯ เต็ม 100% อาจสร้างความเดือนร้อนให้คนไทย ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเข้าไปอีก

ภาษีที่ดินฯ เก็บ 100% ประชาชนไม่เดือนร้อนหรอกครับ คนซวยคือผู้ประกอบการ