กู้บ้านผ่านแล้ว แต่ธนาคารให้ทำประกันชีวิต ประกันเงินกู้ MRTA ทำดีไหม?

ประกันชีวิค ประเงินกู้ MRTA ที่ธนาคารบังคับให้ทำหลังจากกู้บ้านผ่านแล้ว ดีไหม?