บ้านมือสอง เลือกซื้ออย่างไร?

วิธีเลือกซื้อ บ้านมือสอง อย่างไร ให้ปังไม่พัง หลังบ้านมือสองหมุนเวียนสู่ตลาดพรึบ ปัจจัยจากเศรษฐกิจ ครอบครัวขยาย มีรายได้เพิ่ม เตือนก่อนซื้อ ต้องตรวจสอบให้รอบครอบ บ้านมือสอง ตลาดนัด บ้านมือสอง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยมือสองประกาศขายสะสมเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง 162,716 หน่วย และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง 995,488 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนหน่วยและมูลค่าสูงที่สุดในช่วง 6 ไตรมาสที่ผ่านมา และมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ถึง 17.9% โดยเป็นการเพิ่มมากขึ้นในเกือบทุกประเภทที่อยู่อาศัย ปัจจัยที่ทำให้ บ้านมือสอง เพิ่มขึ้น การประกาศขายบ้านเพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจาก 1. ปัญหาเศรษฐกิจ2.ครอบครัวขยาย3.ไม่พึงพอใจบ้านที่อยู่เดิม4.หนีเพื่อนบ้าน5.สภาพแวดล้อมไม่ดี6.มีรายได้มากขึ้น8.ย้ายที่ทำงาน/ถิ่นที่อยู่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บ้านมือสอง ยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูง เพราะ ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับบ้านใหม่ เลือกทำเลได้ มองเห็นสภาพบ้านก่อนตัดสินใจ จากราคาที่ต่ำกว่าบ้านใหม่ และทำเลได้เปรียบทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้ง่าย หากซื้อเพื่อลงทุนทั้งปล่อยเช่าหรือขายต่อ นอกจากนี้ บ้านหลายหลังไม่ต้องซ่อมแซมมาก เพราะมีสภาพที่ดีใกล้เคียงโครงการเปิดใหม่ ในทางกลับกัน การตัดสนใจซื้อไม่เพียงแต่ชื่นชอบทำเล สภาพภายใน-ภายนอก เพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูให้ลึกซึ้งกว่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว … Continue reading บ้านมือสอง เลือกซื้ออย่างไร?

รู้ก่อน โอนบ้าน ช่องทางลด ค่าภาษี ก่อนซื้อขายบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง เทคนิคนี้ ไม่มีหมดอายุ

เทคนิคการลดค่าโอนค่าภาษี สำหรับการซื้อขายบ้าน

ลดค่าโอน ค่าจดจำนอง ยาวไปถึงสิ้นปี 65 บ้านใหม่ บ้านมือสอง รับประโยชน์กันไป

มาตรการลดค่าโอนบ้าน

อสังหาฯ ไม่ฟื้น ลด ค่าโอน 2% ค่าจดจำนอง 1% ไม่เร้าใจ กระตุ้น กำลังซื้อไม่ได้ เงินหมุนแค่กลุ่มเล็กๆ

มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ กระตุ้นแต่ไม่ตรงจุด

ธอส. ทำเว็บไซต์ ขายทรัพย์ NPA และบ้านมือสอง

ธอส.พัฒนาเว็บไซต์ ขายทรัพย์ NPA และบ้านมือสอง