อาชีพขายของตลาดนัด กู้บ้านให้ผ่าน กู้ไม่ยากนะ ต้องเตรียมตัวยังไง?

ตัวอย่างของคนที่ทำอาชีพขายของตลาดนัด กู้บ้านผ่าน กู้ได้ 5 ล้าน