คืนรถให้ไฟแนนซ์ ไม่เสียส่วนต่าง ต้องทำอย่าไง

ผ่อนรถไม่ไหวคืนรถไฟแนนซ์ไม่เสียส่วนต่าง

ผ่อนรถไม่ไหว คืนรถกับไฟแนนซ์ วิธีไหนเจ็บตัวน้อยที่สุด

การคืนรถกับไฟแนนซ์ ที่ถูกต้อง เพราะผ่อนรถไม่ไหว ต้องทำอย่างไร