ขั้นตอนใหม่ การยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด จากกรมบังคับคดี

https://youtu.be/Y0-9IkCIyEc หลังจากที่เราโดนธนาคารฟ้อง … อ่านเพิ่มเติม ขั้นตอนใหม่ การยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด จากกรมบังคับคดี