มีวงเงินกู้ OD จะเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาวได้ไหม

https://youtu.be/q29vi0JYYw0 ทำธุรกิจ และขอวงเงินกู้กับ … อ่านเพิ่มเติม มีวงเงินกู้ OD จะเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาวได้ไหม