รีไฟแนนซ์บ้าน

ใครๆ ที่กำลังผ่อนบ้าน แต่ใฝ่หาสถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยในการกู้สินเชื่อบ้านที่ต่ำ พร้อมให้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แนะนำการ รีไฟแนนซ์บ้าน ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ ให้มีรายได้ในการลงทุนส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น แล้วมาตรการรีไฟแนนซ์บ้านต้องกี่ปี? รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมได้ไหม? และค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรบ้าง?

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร ?

รีไฟแนนซ์บ้าน หรือ Refinance คือ การย้ายสินเชื่อบ้านที่เรากู้อยู่กับธนาคารเดิม ไปธนาคารใหม่ โดยจะต้องผ่อนมามากกว่า 3 ปี ถึงสามารถ รีไฟแนนซ์ ได้ โดย ธนาคารใหม่จะเสนอดอกเบี้ยบ้านที่ถูกกว่าธนาคารเดิม เพื่อดึงดูดให้เราย้ายไปอยู่กับธนาคารใหม่ ซึ่งดอกเบี้ยที่ลดลงและยอดหนี้คงเหลือน้อยลงกว่าสัญญาเดิม ส่งผลให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนถูกลง การผ่อนบ้านก็จะหมดเร็วขึ้นด้วย

รวมถึงเรายังสามารถนำ บ้าน หรือ คอนโด ที่กำลังผ่อนกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือติดขายฝาก มาทำการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อผ่อนกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยบ้านถูกกว่าได้เช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้าน

 • ค่าบริการประเมินบ้าน ประมาณ 2,000-3,000 บาท
 • ค่าจดจำนองสำหรับจ่ายให้กับกรม ณ ที่ดิน คิดเป็น 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าประกันอัคคีภัย
 • ค่าอากรแสตมป์ คิดเป็น 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าปรับให้แก่เจ้าหนี้เก่า ในกรณีที่ยุติการกู้ก่อนระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

หากพบว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง หรือเสียเวลาในการดำเนินการมาก แต่ช่วยให้ประหยัดเงินได้น้อย การใช้บริการผู้ให้สินเชื่อเดิมอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ตัวอย่าง การประมาณการเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ เพื่อประเมินเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์

นาย ก ได้กู้เงินซื้อบ้านจากธนาคาร A เป็นเงิน 2,200,000 บาท โดยกู้มาแล้ว 2 ปี ขณะที่เงินต้นคงเหลือ 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายอยู่เดิมคือ 7% โดยนาย ก กำลังตัดสินใจว่าจะรีไฟแนนซ์ไปธนาคาร B ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ให้สันนิษฐานว่าหลังจากหมดโปรโมชั่นแล้วจะใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเดิม) แต่นาย ก ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 3% ของยอดคงค้าง เพราะเพิ่งจะกู้ไม่ถึง 3 ปี

ยังไม่ครบ 3 ปี สามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้หรือไม่ ?

รีไฟแนนซ์บ้าน ก่อนครบกำหนดสัญญาสามารถทำได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการทำแบบนี้จะมีเรื่องของค่าปรับเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ที่ประมาณ 2% – 3% ของยอดหนี้คงเหลือ หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารเดิมกำหนดไว้

ตัวอย่าง วงเงินกู้จากธนาคาร 1,000,000 บาท หากรีไฟแนนซ์บ้านก่อนครบกำหนด จะเสียค่าปรับ 2% ของ วงเงิน 1,000,000 บาท คิดเป็นเงิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ หากต้องการ Refinance บ้าน ก่อนครบกำหนด ควรทำการคำนวนยอดเงินที่สามารถประหยัดได้จากดอกเบี้ยโปรโมชั่นของธนาคารใหม่กับค่าปรับที่เกิดขึ้น

สามารถรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมได้ไหม ?

การลดดอกเบี้ยบ้านกับธนาคารเดิม (Retention) หรือ รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิม เป็นรูปแบบหนึ่งในการลดดอกเบี้ยบ้าน โดยเป็นการแจ้งกับธนาคารเดิมเพื่อขอลดดอกเบี้ยบ้าน ซึ่งธนาคารเดิมก็จะทำการพิจารณาว่าจะอนุมัติลดดอกเบี้ยให้หรือไม่ ข้อแตกต่างจากการรีไฟแนนซ์บ้านย้ายไปธนาคารอื่น คือ การดำเนินเรื่องในการขอลดดอกเบี้ยบ้านจะง่ายกว่า แต่ดอกเบี้ยที่ลดได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เท่ากับการรีไฟแนนซ์บ้านย้ายไปธนาคารอื่น

รีไฟแนนซ์บ้าน กับ รีเทนชั่น ต่างกันอย่างไร ?

 • รีไฟแนนซ์ (Refinance) จะเป็นการทำสัญญากับเจ้าหนี้ หรือ สถาบันธนาคารเจ้าใหม่ ที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าที่เก่า
 • รีเทนชั่น (Retention) คือ การทำสัญญากับธนาคารเดิมที่ตกลงทำสัญญากู้เงินครั้งแรก เป็นการเจรจาให้ทางธนาคารช่วยลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และลดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกหนี้ลดลง โดยรีเทนชั่นจะมีระยะเวลาดำเนินการที่สั้นกว่ารีไฟแนนซ์บ้าน เพราะผู้กู้มีประวัติเก่ากับธนาคารเดิมอยู่แล้ว

ขอดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน

 1. ช่วยลดดอกเบี้ยบ้านให้ถูกลง
  ดอกเบี้ยต่ำกว่า ทำให้ค่าผ่อนชำระกู้บ้านต่ำกว่า ประหยัดกว่า และมีเงินเหลือไปลงทุนส่วนตัวอีกด้วย
 2. สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้
  บางสถาบันอาจยื่นขอเสนอให้ดอกเบี้ยที่ต่ำและขอวงเงินกู้เพิ่ม และยื่นข้อเสนอการทำ รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินเป็นเงินก้อนจ่ายค่าอื่นๆ เช่น ค่าต่อเติมบ้าน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือนำเป็นเงินหมุนเวียนการลงทุนธุรกิจก็ได้ นับเป็นการทำสัญญาที่ปลอดภัยและเป็นเงินเพื่ออเนกประสงค์สำหรับแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้
 3. ลดยอดผ่อนในแต่ละเดือน
  ได้อัตราดอกเบี้ยจากการทำสัญญารีไฟแนนซ์บ้านใหม่ที่ถูก ทำให้ผู้กู้มีภาระค่าใช้จ่ายหนี้บ้านลดลง และยังช่วยทำให้ผู้กู้ชำระค่าผ่อนบ้านไวขึ้น
 4. ช่วยลดระยะเวลาการผ่อนบ้าน
  ขึ้นอยู่กับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการรีไฟแนนซ์แต่ละธนาคาร หากดอกเบี้ยต่ำแต่ระยะเวลาการผ่อนนานอาจเป็นหนี้ระยะยาวได้ ดังนั้นควรดูเงื่อนไขสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของแต่ละสถาบันการเงินให้ชัดเจนทุกที่

หากมีประวัติเสียทางด้านการเงิน สามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้หรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่มีประวัติเสียทางการเงินกับธนาคาร เช่น ชำระล่าช้าเกิน 90-120 วัน หรือ ค้างชำระ ไม่สามารถทำการผ่อนชำระได้ หรือได้มีการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าว จะส่งผลต่อการพิจารณาของทางธนาคารผู้รับพิจารณาสินเชื่อ ในการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งผลของการพิจารณานั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของทางธนาคารนั้นๆ

ขอแนะนำ สำหรับผู้ที่อยากขอสินเชื่อ ควรรักษาประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อให้เป็นประวัติปกติ มีวินัยในการชำระอย่างตรงเวลา หากมีค้างชำระ ควรทำการชำระหนี้ค้างให้เรียบร้อย เมื่อรักษาประวัติเป็นปกติ ต่อเนื่องมา 1-3 ปี จะสามารถกลับขอสินเชื่อได้อีกครั้ง

รีไฟแนนซ์บ้านต้องทำประกัน MRTA ถึงจะกู้ผ่านใช่หรือไม่ ?

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน หรือ MRTA ไม่ใช่ประกันภาคบังคับ ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน แต่หากเราทำประกัน MRTA ในตอนรีไฟแนนซ์บ้าน จะทำให้เราได้สิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ได้ดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะผู้ที่ทำประกัน MRTA ฟรีค่าจดจำนอง ฯลฯ

สำหรับผู้ที่มีประกัน MRTA จากธนาคารเดิมอยู่แล้วสามารถทำเรื่องย้ายผู้รับผลประโยชน์มาธนาคารใหม่ได้โดยไม่ต้องทำประกันใหม่ หรือทำการขอเวรคืนกรมธรรม์ได้

สรุปทำไมต้องรีไฟแนนซ์บ้าน ?

เมื่อหลังครบสัญญา (3 ปี) ดอกเบี้ยบ้านจะปรับลอยตัวสูงขึ้น เช่น จากเดิมดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.5% ก็ปรับเป็น 6% ต่อปี ทำให้เงินที่เราผ่อนจ่ายไปทุกเดือนเป็นเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น ดังนั้น เราจึงควรทำการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยบ้านจากโปรโมชั่นธนาคารใหม่ที่ถูกลง


สำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ธนาคารเริ่มคุยยากขึ้น เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแล ไม่เหมือนเดิม มาถึงตรงนี้ Antonio Attorney ทีมงานเรา พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษา รับหน้าที่ เจรจา แก้หนี้ ให้กับธุรกิจของคุณนะครับ สนใจติดต่อสอบถาม พูดคุยกับผมได้ ครับ 065-626-4545

หรือ ให้ผมเป็นที่ปรึกษา แบบส่วนตัว

แบบที่ 1 พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ไม่จำกัดครั้ง คุยกันได้ตลอดชีพ ค่าบริการ 2,500 บาท ตลอดชีพ

แบบที่ 2 สามารถเจอผมได้ 1 ครั้ง คุณอาจจะพาครอบครัวหรือทีมงาน เราพูดคุยกับผมได้ ประชุมร่วมกันครับ วันนี้ขอจำกัดเวลาประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นคุณสามารถโทรศัพท์พูดคุยกับผมได้ไม่จำกัดครั้ง แล้วคุยตลอดชีพได้เช่นเดียวกันครับ แบบที่ 2 ราคาค่าบริการ 7,000 บาทครับ

KBANK 766 2 21897 3 / SCB 407 0 55631 0

เมื่อโอนเงินแล้ว ส่งสลิปโอนเงินมาที่ LineID : @antonio ส่งสลิปมาแล้ว ไม่ต้องทักนะครับ เดี๋ยวข้อความมันจะเลื่อน ผมจะหาไม่เจอว่าใครโอนเงินมา เนื่องจาก ผมมีคนไลน์เข้ามาจำนวนมาก ส่งสลิปมาแล้วรอ ผมจะรีบติดต่อกลับนะครับ

————————————————————————————————————————

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้

ติดต่อ LineID : @antonio

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ Youtube

และติดตามผมต่อได้ที่ Facebook/AntonioAttorney.Company

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ดูคลิปพิเศษจาก Antonio https://bit.ly/3wqjila

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonio

ที่ปรึกษาสำหรับ ผู้ประกอบการ SME แก้หนี้ หรือ ขอกู้เงิน สินเชื่อ คลิกเลยครับ Antonio SME

Leave a Reply