ไทยพาณิชย์เดินตามแผน ปลดพนักงาน เปิดโครงการสมัครใจลาออก ได้สูงสุด 33 เท่าของเงินเดือน

ภาพประกอบ ประชาชาติธุรกิจ

นี่คือผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งเป้าที่จะลดจำนวนสาขาลง ฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารพูดมาตลอดว่า ไม่มีการปลดพนักงาน ก็อาจจะจริงนะครับ แต่อาศัยความสมัครใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า

โครงการสมัครใจลาออก ” จากด้วยใจ ” เป็นโครงการสำหรับ พนักงาน SCB ที่มีอายุครบ 55 ปี ในปี 2563 นี้ พนักงานที่สนใจให้สมัครผ่านอีเมล และจะได้รับการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารอีกที โดยพนักงานจะต้องแจ้งความจำนง ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 63 นี้

หลักการของโครงการฯ

– การเข้าร่วมโครงการฯให้เป็นไปตามความประสงค์และความสมัครใจของพนักงาน
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว ผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
– พนักงานที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการฯแล้วไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ

ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน ไทยพาณิชย์ ที่ธนาคารอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ

1. เงินตอบแทนหลัก ในจำนวน 1 เท่าถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคาร

2. เงินตอบแทนพิเศษตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปี จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย ซึ่งการคำนวนเงินตอบแทนพิเศษจะคำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารเป็นจำนวนปี เดือน และวันตามตารางแนบท้าย

สำหรับพนักงานที่มีระยะเวลาทำงานกับธนาคารมากกว่าระยะเวลาทำงานกับธนาคารที่เหลือจนถึงวันที่พนักงานจะเกษียณอายุตามระเบียบของธนาคาร (อายุ 55 ปี หลังอายุ 60 ปี) โดยนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ธนาคารจะคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลือดังกล่าว

ผมว่าพนักงานธนาคาร บางคนถ้าอายุใกล้ 55 ก็อาจจะเสียดายนะครับ ว่าเค้าโครงการนี้ไม่ได้ แต่ปีหน้าอายุครบ 55 ก็อาจจะมีโครงการดีๆแบบนี้อีก แต่ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของผม คนที่เข้าโครงการนี้จะแฮปปี้มีความสุขกันดีนะครับ เพราะยังฝืนทำงานต่อก็มีแต่ความเครียดและกดดัน

ขอให้พนักงานธนาคารทุกคน และทุกธนาคาร รวมถึง ไทยพาณิชย์ SCB โชคดีมีความสุขกับการทำงานนะครับ

ติดตามคลิปดีๆ ในแวดวงการเงิน การธนาคาร และอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ YouTube

และติดตามผมต่อได้ที่ facebook/AntonioAttorney

สนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัว คลิกเลยครับ

ติดต่อ ผมที่ email : antonioattorney@gmail.com หรือ LineID : @antonioattorney

Leave a Reply