สำหรับคุณ ที่เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการ หรือ บุคคลทั่วไป หากคุณคิด ที่จะขยายกิจการ แต่มีข้อจำกัด ด้านเงินทุนหมุนเวียน หรืออยากกู้ซื้อบ้าน หากคุณ ต้องการขอสินเชื่อกับธนาคาร แต่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน ปวดหัวทุกครั้งที่ติดต่อกับธนาคาร รู้สึกยุ่งยาก วุ่นวาย เสียเวลาประกอบธุรกิจ เสียเวลางานการ และสับสน ไม่มั่นใจ ในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อนำเสนอต่อธนาคาร

ให้เรา Antonio Attorney เป็นตัวแทนของคุณ ในการจัดเตรียม เรียบเรียงเอกสารสำคัญ และจัดทำ Proposal ในการยื่นขอสินเชื่อ และให้เราเป็นตัวแทนช่วยคุณ ในการนำเสนอแผนธุรกิจ หรือช่วยคุณนำเสนอ คุณสมบัติกิจการของคุณ หรือตัวคุณ ให้ธนาคารเข้าใจ และเชื่อมั่น จนอนุมัติสินเชื่อในที่สุด

อัตราค่าบริการ

  1. ค่าบริการเบื้องต้น ชำระในวันที่ลงนามในสัญญาจ้างให้บริษัท เป็นตัวแทนในการจัดหาเงินกู้ ค่าดำเนินการคือ ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อประสานงานกับธนาคาร และ บริษัท จะเป็นผู้เรียบเรียง จัดเตรียมเอกสาร สำคัญ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการขออนุมัติเงินกู้ หรือวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
  • วงเงินกู้ ไม่เกิน 2 ล้านบาท ค่าดำเนินการ 5,000 บาท
  • วงเงินกู้ 2 – 3 ล้านบาท ค่าดำเนินการ 10,000 บาท
  • วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ค่าดำเนินการ 15,000 บาท

2. Success Fee ( ค่าดำเนินการเมื่องานสำเร็จ ) คิดอัตรา 3% ของวงเงินอนุมัติ ชำระเมื่องานสำเร็จ ซึ่งค่า Success Fee นี้ คุณสามารถนำค่าดำเนินการ ในข้อที่ 1. ที่บริษัทได้เก็บแล้ว ในวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง มาหักออกไป

ติดต่อ LineID : @antonio หรือ email : antonioattorney@gmail.com

คำถาม ที่ วกวน และหาคำตอบไม่ได้ว่า ทำไม? เราจึงกู้เงิน ขอสินเชื่อกับธนาคารไม่ได้สักที

ให้เรา สานฝันของคุณ ให้เป็นจริง

ร่วมก้าวเดินไปพร้อมกับทีมงานของเรา Antonio Attorney

ชัดเจน ตรงเป้า

เราทำงานด้วยความชัดเจน จริงใจ


เราพร้อมร่วมสานฝัน ที่ยิ่งใหญ่ของคุณ


2 thoughts on “บริการจัดหาเงินกู้ สินเชื่อสถาบันการเงิน

    1. วงเงินที่ขอกู้ไปนั้นจะนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าเล่าเรียนขอลูกขอให้ธนาคารอนุมัติการกู้เงินในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s