Antonio Attorney

ด้วยประสบการณ์ ด้านสินเชื่อบ้าน สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อธุรกิจ มากกว่า 20 ปี  และบริษัท ซึ่งมีทรัพย์ พร้อมขาย อาทิ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ที่ดิน โรงงาน ฯ พร้อมให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ กู้บ้าน กู้เงินซื้อบ้าน ทำเล ข้อมุลแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร ทีมงาน เครื่องมือช่องทางการตลาดหลากหลาย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกท่าน

สินเชื่อบ้าน เพื่อคนไทยในต่างประเทศ และคนไทยมีคู่สมรสต่างชาติ สำหรับคนไทยที่อยากกู้เงินซื้อบ้านที่เมืองไทย Antonio Attorney เรามีบริการ เป็นตัวแทนในการประสานงาน การยื่นกู้ กับ สถาบันการเงินในประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยบ้าน เป็นไปตามที่ธนาคาร กำหนดครับ

คนไทยที่ทำงานต่างประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯ เป็นคนที่ดี มีคุณภาพ นำรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งจากประสบการณ์ ด้านสินเชื่อ ทราบว่า คนไทยหลายๆ คน ต้องการซื้อบ้านเป็นซื่อของตนเอง แต่ขาดการแนะนำ และขาดการเข้าถึงข้อมูล  อีกประการหนึ่ง คนไทยที่มีคู่สมรสต่างชาติ มีความสนใจที่ต้องการมีบ้าน เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว หลายๆ คน ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ ทีมงาน Antonio Attorney  เข้ามาช่วยเหลือ และด้วยทางทีม มีแนวทางตลาดออฟไลน์ และ ออนไลน์ การประสานกับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ การประสานงานกลุ่มนายหน้า โบรกเกอร์ Broker อสังหาริมทรัพย์ คุณภาพทั่วไทย

ทีมมีการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางวางแผนสินเชื่อบ้าน เสริมความคล่องตัว ลดระยะเวลาการหาบ้านดังใจที่ต้องการ ทำเล เงื่อนไขที่เหมาะสม หรือท่านใดมีเป้าหมายบ้านที่จะซื้อแล้ว ทางทีม ก็พร้อมให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก เช่นกัน

บริการสินเชื่อบ้าน สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ของ Antonio Attorney เพื่อใคร?

  • คนไทยที่ทำงานต่างประเทศ พนักงานประจำ / เจ้าของกิจการ 
  • คนไทยที่มีคู่สมรสต่างชาติ (ทำงานในไทย/ ต่างประเทศ)

ติดต่อ LineID : @antonio หรือ Email :  antonioattorney@gmail.com

โทร. 092 278 5051

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  • สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม / คู่สมรส
  • สำเนาทะเบียนสมรส – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล  (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน  (work-permit)
  • เอกสารรายได้ อาทิ Statement
  • เอกสารหลักประกัน อาทิ สำเนาโฉนด สัญญาจะชื้อจะขาย

วงเงินสินเชื่อ 50-100 % ของราคาซื้อขาย (ราคาประเมิน)  *** ตามเงื่อนไขธนาคาร ***

Antonio Attorney

เราดีใจ ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ให้คนไทย ได้กลับมาพำนักอาศัยในบ้านของตัวเอง ที่ประเทศไทย

ขั้นตอนและค่าใช้จ่าย อัตราค่าดำเนินการขอสินเชื่อ

1 .ค่าเตรียมเอกสารให้ธนาคาร ค่าส่งใบสมัครสินเชื่อไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ค่าเช็คเครดิตบูโรชาวต่างชาติ(ถ้ามี)  800 บาท

3 .ค่าดำเนินการ 2.5%  ของเงินกู้  หรือ สูงสุดไม่เกิน 95,000 บาท (เก็บเมื่ออนุมัติเท่านั้น)

4.ค่าใช้จ่ายเอกสารคิดตามจริง (หากมี) เช่นค่าจ้างสถาบันแปลเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษใบละ 900-1,100บาทประทับตรารับรองโดย สถาบันที่มีใบอนุญาติจากรัฐบาล หรือค่าใช้จ่ายประทับตรารับรองจากสถานฑูตไทยในประเทศที่พักอาศัย

5.เมื่อได้รับอนุมัติลูกค้าชำระ 2.5% ของวงเงินที่ได้รับ 

6.ประกันอัคคีภัยยกประโยชน์ให้ธนาคาร (ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติและหลักประกัน)

7.ประกันคุ้มครองสินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศยกประโยชน์ให้ลูกค้าหรือทายาท
   (ค่าเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติและข้อมูลผู้กู้)

ติดต่อเรา

email : antonioattorney@gmail.com

LineID : @antonio

โทร. 6692 278 5051

Antonio Attorney

แก้หนี้ สร้างหนี้ เราจัดการให้

Facebook / YouTube